Filosoferen over rust

 

 

De Maand van de Filosofie onderzoekt en bevraagt de betekenis van Rust.
Er is een grote roep naar meer rust in ons leven. We hebben 24/7 toegang tot het oneindige wereldwijde web. Technologieën stellen ons in staat voortdurend bereikbaar te zijn. Informatie stroomt binnen. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag?

Maar ook omgekeerd: Over welk onrecht blijven we te rustig? We bevinden ons in een tijd waarin alles op scherp lijkt te staan: geopolitieke omwentelingen, oorlogen die ver weg lijken maar onze leefwereld binnendringen, een economische transitie, verkiezingen die geleid worden door populistische sentimenten en populisten die aan de macht raken. 

Melancholie van de onrust
Joke Hermsen schreef het essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Melancholie van de onrust. Hierin onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Melancholie is volgens haar het besef van verlies, vergankelijkheid en verlatenheid. Zaak is om niet bij de pakken te blijven neerzitten, maar deze weemoed om te buigen tot hoop, reflectie of kennis, creativiteit, macht of verstrooiing.

Verkrijgbaar in de boekhandel of te leen in de bibliotheek