Lezen in het MBO

 

We zijn supertrots op de landelijke primeur van de eerste SchoolBiEB in het MBO.

Door meer te lezen vergroot je je diplomakansen, zo blijkt uit onderzoek. Maar lezen is in het MBO niet vanzelfsprekend. Om dat te veranderen en het lezen te stimuleren werken Bibliotheek 's-Hertogenbosch en KWIC samen. De insteek is overal:
lezen is belangrijk en hoort bij deze opleiding. ‘Wij lezen hier gewoon.’ Docenten zijn positief over het lezen en de effecten, studenten vinden het 'chill'.

Succesfactoren
Belangrijk is dat de boeken nabij zijn, en dat vrij lezen structureel op het rooster komt te staan. Uitgangspunt is het juiste boek voor de juiste student op de juiste plaats en de juiste tijd. Want horecamedewerkers in spe hebben nu eenmaal andere (lees)interesses dan aanstaande werknemers in de veiligheidssector. Inmiddels is er voor vijf afdelingen van het KWIC een eigen collectie die past bij de interesses en het niveau. Een leesconsulent van de bibliotheek werkt nauw samen met de taalcoach op school. Jaarlijks bekijken school en bibliotheek welke boeken studenten leuk vinden en welke ze vaak lenen. 

Voordelen
Vrij lezen is goed voor de woordenschat, spelling en voor begrijpend lezen, dat is bekend. Het vergroot ook je wereld. Maar er is nog meer, er komt namelijk meer rust en concentratie in de klas. Als je vrij lezen aan het begin van de les plant, heb je daar de hele les profijt van. Alles bij elkaar levert het dus veel op.

Eerste schoolbibliotheek in het MBO
Bibliotheek en KW1C hebben in 2017 een samenwerkingsconvenant ondertekend om het lezen en de taalontwikkeling te stimuleren onder MBO-studenten. Dit vormde tegelijkertijd de start van een landelijke pilot voor de eerste schoolbibliotheek binnen het MBO. Het project krijgt regionaal ondersteuning van Cubiss Brabant, landelijk van Kunst van Lezen en lokaal vanuit de Taalambassadeurs en gemeente’s-Hertogenbosch.

Meer weten? Ga dan naar de brochure Lezen in het MBO - KWIC