Week van de Alfabetisering

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen.

Tijdens de Week van de Alfabetisering van 9 t/m 15 september zet Babel, samen met verschillende partners, zich in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen.

Programma

9 september: Opening Week van de Alfabetisering
Op maandag 9 september trappen we de week af met een opening van 09.00 – 12.00 uur bij Babel in de Hinthamerstraat nr. 72. Nieuwe bondgenoot van het Bossche Taalnetwerk Humanitas ondertekent het convenant in bijzijn van wethouder Huib van Olden en studenten van het KW1C laten ‘Soapspotjes’ zien, gemaakt op basis van verhalen van ervaringsdeskundigen van ABC Brabant. Ook kun je meedoen met de workshop: Gezondheid. Farent, Jeroen Bosch Ziekenhuis en ABC leer mee hebben een toolbox ontwikkeld en laten zien hoe deze kan worden ingezet voor coaching van laaggeletterde mensen.

Babel nr. 72 | 09.00 – 12.00 uur

10 september: Workshop herkennen, bespreken en doorverwijzen laaggeletterdheid
Andrea Driessen vertelt je in de workshop herkennen, bespreken en doorverwijzen laaggeletterdheid alles over dit onderwerp. Speciaal voor vrijwilligers legt zij uit hoe je laaggeletterdheid herkent en hoe je dit op een goede manier bespreekbaar kunt maken. Wat is de vervolgstap en waar kun je laaggeletterde mensen naar doorverwijzen? Aanmelden verplicht via www.vrijwilligersacademie073.nl.

Babel nr. 72 | 15.00 – 17.00 uur

10 september : Opening Taalhuis Vught
Tijdens de opening ondertekenen Babel, Gemeente Vught, Welzijn Vught, ABZ Vught, Koning Willem 1, Sagenn, WSD en Stichting Lezen en Schrijven het convenant. Luister naar het Interview met ambassadeur laaggeletterdheid Piet van Horrik die tijdens het interview ook een korte toelichting geeft op laaggeletterdheid en basisvaardigheden. Daarna is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Bibliotheek Vught | 15.45 - 17.30 uur

12 september : Opening Taalhuis Sint-Michielsgestel
Tijdens de opening ondertekenen Babel, Bint Welzijn, Vluchtelingenwerk, Koning Willem 1, Sagenn, WSD en Stichting Lezen en Schrijven het convenant. Daarnaast is er een interview met ambassadeur laaggeletterdheid Toon Heijms én is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over laaggeletterdheid.

Bibliotheek Sint-Michielsgestel | 13.30 - 15.00 uur

12 september : Opening Taalhuis Boxtel
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Dit zorgt helaas voor schaamte, onbegrip en voor dagelijkse bezigheden afhankelijk zijn van anderen. Moeite hebben met lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen.
Tijdens de opening van het Taalhuis ondertekenen verschillende partijen het convenant en is er tijd om samen over laaggeletterdheid te praten. 

Programma
15.15 uur: Ontvangst
15.30 uur:
 Welkom door wethouders gemeente Boxtel
 Interview met ambassadeur laaggeletterdheid
 Tekenen convenant en officiële opening Taalhuis Boxtel
16.15 uur: Gelegenheid tot ontmoeten
17.00 uur: Afsluiting

Bibliotheek Boxtel | 15.15 – 16.45 uur

13 september: Opening inlooppunt Helftheuvel
Het Inlooppunt is er voor alle wijkbewoners die beter willen worden in lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer, tablet of smartphone. Zij kunnen er informatie krijgen over cursussen of een cursus volgen, zelf of samen met een taalmaatje oefenen op de computer, meer leren over het gebruik van mobiel en laptop of gratis een boek lenen uit de kast met makkelijk te lezen boeken.

KOO Wijkplein Helftheuvelpassage 109 | 09.00 – 12.00 uur

Samenwerkingspartners
Bossche Taalnetwerk |  Gemeente Vught | Welzijn Vught | ABZ Vught | Koning Willem 1 College | WSD | Sagenn | Stichting Lezen en Schrijven | Bint Welzijn | Vluchtelingenwerk Nederland | Farent | Humanitas | Gemeente ’s-Hertogenbosch | Gilde ’s-Hertogenbosch | ABC Leer Mee | Jeroen Bosch Ziekenhuis | UWV | MijnGemeenteDichtbij