Onze missie

Onze opdracht

Bibliotheek 's-Hertogenbosch verzorgt in opdracht van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel en St. Michielsgestel/Berlicum het bibliotheekwerk in deze gemeenten.

Netwerk

De Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en omstreken is een compleet netwerk van 53 SchoolBiebs op scholen, 50 Boekstartlocaties, zes uitleenpunten verspreid over de stad, de (landelijke) Digitale Bibliotheek, de Stadsbibliotheken in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en daarnaast regiobibliotheken in de gemeenten Vught, Boxtel en St. Michielsgestel/Berlicum.

Jaarlijks ontvangen wij circa 865.000 bezoekers en verzorgen wij meer dan 1,5 miljoen uitleningen. Zo voorzien wij meer dan 30% van de inwoners in ons verzorgingsgebied van informatie, educatie en cultuur. Onze doelgroepen zijn kinderen, jongeren, gezinnen, actieve en minder actieve inwoners in stad en regio, cultuurgenieters, medioren en senioren.

gevel hier 8x4

Missie

Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, daar staan wij als Bibliotheek voor. Wij stimuleren iedereen van jong tot oud om te lezen, te leren en zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Wat ons betreft mag er niemand buiten de boot vallen. Daarom helpen wij mensen actief deel te nemen aan de samenleving. Door een goede positie op de arbeidsmarkt, een beter begrip van de wereld en een gevoel van verbondenheid met de eigen omgeving. Zo draagt de Bibliotheek niet alleen bij aan het persoonlijk welzijn van mensen, maar ook aan de kwaliteit van de samenleving in ‘s-Hertogenbosch en regio.

Onze ambities

Meedoen
Wij stimuleren iedereen van jong tot oud om te lezen, te leren en zich op allerlei manieren te ontwikkelen. Wij helpen mensen actief deel te nemen aan de samenleving door een goede positie op de arbeidsmarkt, een beter begrip van de wereld en een gevoel van verbondenheid met de eigen omgeving. Zo draagt de Bibliotheek niet alleen bij aan het persoonlijk welzijn van mensen, maar ook aan de kwaliteit van de Bossche samenleving.

Die samenleving stelt wel voortdurend nieuwe eisen aan burgers. Dat begint met zelfredzaamheid, met leren lezen en schrijven, met digitale vaardigheden en mediawijsheid. Het zit in ons DNA om mensen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij zetten daar een breed scala aan programma’s, diensten en producten voor in en blijven dat ook in de toekomst doen. 

Meemaken
Maar we laten het daar niet bij. Als burger word je geacht betrokken te zijn bij je leefomgeving en je medemens. Je moet over probleemoplossend vermogen beschikken, mondig zijn en je eigen mening vormen. Daar hoort een hele reeks nieuwe vaardigheden bij, zoals informatie op waarde kunnen schatten, creativiteit ontwikkelen, samen kunnen werken met anderen, ook online. Vaardigheden die in deze eeuw essentieel zijn en die wij dus ook willen ondersteunen. Door voor iedereen een plek te zijn voor persoonlijke ontwikkeling; een omgeving waar mensen kennis en informatie brengen en halen, delen en creëren.

Bestuur en Raad van Toezicht

Bibliotheek ’s-Hertogenbosch heeft als bestuursvorm een stichting met een directeur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt 6 tot 8 leden. Bij de bibliotheek zijn ruim 80 mensen werkzaam, op diverse afdelingen en vestigingen.

Samenstelling Raad van Toezicht 
Dhr. Dr. J.C. (Hans) Dona, voorzitter, Remuneratiecommissie, commissie Bouwzaken

Mevr. Mr. H.E. (Hannelot) van Berckel-Dekker, vice-voorzitter, Auditcommissie, Juridische Zaken
Dhr.J.A. (Jan) Couwenberg, lid, commissie Bouwzaken
Dhr. B. (Bart) Meussen, penningmeester
Dhr. R.E. (Roel) van der Poort, lid, Remuneratiecommissie, Personeel en Organisatie

Directie
Mw. N. (Nan) van Schendel, directeur / bestuurder
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.