SchoolBiEB

Basisonderwijs: de schoolBiEB

 

Alle kinderen lezen
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar zijn een van de belangrijkste doelgroepen van onze bibliotheek. Voor hen kunnen we namelijk het grootste verschil maken. Wie het plezier in lezen al vroeg ontdekt en genoeg ‘leeskilometers’ maakt, staat er beter voor. Lezen heeft een positieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Hun schoolprestaties en hun toekomstkansen nemen toe, dat is door onderzoek aangetoond. Daarom brengen we de bieb zo dicht mogelijk bij kinderen en hun ouders. 

Bibliotheek ’s-Hertogenbosch heeft sinds 2010 in alle Bossche basisscholen een schoolBiEB geopend. Een schoolBiEB is een ondersteunende voorziening in de school voor kinderen, hun ouders en de leerkrachten. In de schoolBiEB werken de leescoördinator van de basisschool en de leesconsulent van de Bieb intensief samen aan vaardigheden die kinderen nodig hebben om goed mee te kunnen doen in onze huidige samenleving:

• leesbevordering
• leesplezier
• taalontwikkeling
• uitbreiding woordenschat
• informatievaardigheden
• mediawijsheid

Alle basisschoolleerlingen kunnen met een speciale pas gebruik maken van deze bieb. Bovendien krijgen alle kinderen een gratis BiEBpas en zijn ze daarmee lid van Bibliotheek ’s-Hertogenbosch en kunnen zelf naar de stadsBieb gaan om boeken te lenen.

In de schoolBiEB hebben kinderen via de catalogus toegang tot de hele collectie van de BiEB. Leerkrachten kunnen een beroep doen op themacollecties die passen bij specifieke lesprogramma’s. De schoolBiEB wordt beheerd door een leesconsulent van de BiEB en bemand door vrijwilligers. De leesconsulent is elke week aanwezig om de vrijwilligers te begeleiden en ondersteunt het onderwijsteam bij het opzetten en organiseren van activiteiten voor kinderen rond leesbevordering, zoals de Kinderboekenweek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met leescoördinator van school.

Download hier de brochure over schoolBiEB 's-Hertogenbosch

schoolbieb met kinderen 600 

 Artikel bibliotheekblad