Spelotheken

In veel Brede Bossche Scholen kunnen leerlingen naast boeken ook spelmaterialen lenen in de spelotheek. Het uitlenen van spelen en spelmaterialen en het bieden van ruimte om te spelen stimuleert kinderen in hun ontwikkeling. De bibliotheek ontvangt subsidie van de gemeente om spelotheken in Brede Bossche Scholen op te zetten en in stand te houden.

Behalve het uitlenen van spelmaterialen geven spelotheken ook voorlichting en advies bij het kiezen van speelgoed en informatie over samen spelen en andere opvoedingsaspecten. De spelotheken zoeken ook aansluiting bij de leesbevorderingsactiviteiten binnen de school. Vaak wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld de kinderopvang (peuterarrangement, VVE) en de basisschool of andere partners die actief zijn bij opvoedingsondersteuning.

Op dit moment is er op de volgende BBS-en een spelotheek gerealiseerd:
Hambaken, Aan de Aa, Haren, Donk en Reit, Nieuw-Zuid en Paus Joannes. Ook op Kruisboelijn wordt een speel-o-theek gerealiseerd.

De spelotheek heeft dezelfde openingstijden als de schoolBiEB. Leerlingen en peuters van de BBS kunnen behalve boeken ook een spel of speelgoed komen lenen. Sommige spelotheken zijn ook na schooltijd geopend, om ouders de gelegenheid te bieden om samen met hun kind boeken en speelgoed uit te kiezen. Informeer daarvoor op de eigen school.

vlindertuin 4