Voorschools/vve

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) vve 300
In opdracht van de gemeente worden er in het schooljaar 2013-2014 schoolBiEBs geopend voor de allerjongste kinderen (0-4 jaar).
Op alle VVE-locaties op de Brede Bossche Scholen (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven etc) komt een schoolBiEB waarbij de collectie specifiek is afgestemd op peuters en kleuters die een taalachterstand hebben.

Een schoolBiEB is juist voor gezinnen waar geen leescultuur bestaat van grote betekenis en op deze VVE-locaties zal de leesconsulent een nog belangrijkere rol hebben dan op de basisschool. Immers, met name de ouders zullen betrokken moeten worden bij het lenen en lezen van boeken.

Een leesconsulent zal dan een onmisbare schakel worden richting ouders die niet gewend zijn te lezen met hun kind. De leesconsulent wordt een vertrouwd persoon die ouders stimuleert tot voorlezen, samen lezen en bibliotheekbezoek.

Alle activiteiten voor de allerjongste kinderen (0-4 jaar) in de schoolBiEB worden gebundeld onder de naam BoekStart.